Här har Fuji verkligen gjort en stor miss när det gäller batteribyte. Det skall vara ett speciellt lithiumbatteri på 6 volt som måste lödas fast. Dessutom kan batteribyte endast ske med bakstycket öppet !!! Gör kanske inte så mycket eftersom jag vill minnas att kameran har s.k. pre-winding d.v.s. när filmen sätts i kameran dras hela filmen ut på upptagningsspolen och allt eftersom exponering sker "räddas" filmen in i 135-kassetten och om batteribyte måste göras innan filmen är slut så är det "bara" den oexponerade delen av filmen som blir ljusskadad.