Eumig vars namn kommit från firmabeteckningen Elektrizitäts und Metallwaren – Industrie Gesellschaft m.b.H.bildades år 1919 och från att till en början tillverkat andra föremål började man 1924 att framställa radioapparater. Här i Sverige känner vi väl mest till deras filmkameror och projektorer.
Eumig, som företag existerar ju inte längre men tillverkningen av projektorer och filmkameror har ända fram till 1981 då de gick i konkurs varit mycket omfattande.
Vilka av följande format på smalfilmsapparatur har Eumig gjort?
A. 16mm
B. 9,5mm
C. 2x8mm
D. Super 8
E. Polavision

Rätt svar när någon lämnat förslag.