Alla vi som gillar gamla kameror och ibland till och med fotograferar med dem har i dagarna det gamla filmfabrikatet Ferrania meddelat att de efter flera år sätter igång nyproduktion av film. I första skedet är det en småbildsfilm som presenteras. Kanske så småningom även andra format. Kolla denna hemsidan: http://www.filmferrania.it/

Kommentera

Publiceras ej