Fotograficasamlarmarknaden i Olofström.

 På försommaren1995 fick jag, inspirerad av liknande evenemang i bl.a. Tyskland, idén att starta en samlarmarknad som riktade sig enbart till personer vilka som hobby har att samla äldre fotoföremål.

Ivrigt påhejad av Johnny Karlsson, ordförande i Olofströms Hembygdsförening som blev medarrangör skedde starten i ”Längan”, en utställningslokal i Holje Park Olofström.

Redan efter några år fann Olofströms Kommun genom sin dåvarande Kultursekreterare Johnny Isaksson vår samlarmarknad så intressant att vi erbjöds större och mer ändamålsenliga lokaler i Folkets Hus.

Ännu några år gick och Olofströms Hembygdsförening som vid den tidpunkten hade lanserat begreppet Olofströmsmässorna fann att dessa föll lite utanför föreningens egentliga verksamhetsområde varför huvudmannaskapet överläts till styrelsen för Folkets Hus Olofström.

 Då jag nu bland annat med ålderns rätt drar mig tillbaka från denna enda i Sverige regelbundet återkommande specialmässa vill jag passa på att tacka alla som deltagit i verksamheten som medarrangörer, utställare och icke minst alla besökare från både Sverige, Danmark och Tyskland. Dessa mässorna medför naturligtvis att många numera vet var Olofström är beläget och kanske även besöksnäringen fått och får glädje av dem. Vem som i fortsättningen förutom Folkets Hus kommer att sköta ”Fotografica” är för mig i skrivande stund obekant.

 Nils-Harald Ottosson